คุณครูทำหมวกซื่อสัตย์ แก้ปัญหานักเรียนลอกข้อสอบ

ข่าวฮือฮาจากลำปาง ! คุณครูทำหมวกซื่อสัตย์ แก้ปัญหานักเรียนลอกข้อสอบ

ภาพนักเรียนกำลังทำข้อสอบโดนสวมหมวกกระดาษ พร้อมข้อความระบุว่า หมวกซื่อสัตย์ คิดจะกากก็ต้อง “กากอย่างมีศักดิ์ศรี” - คุณครูทำหมวกซื่อสัตย์