ข้อคิดการทำงาน 10 สำหรับนักศึกษาจบใหม่

ข้อคิดการทำงาน 10 สำหรับนักศึกษาจบใหม่ อยากให้อ่านและทำความเข้าใจ

ข้อคิดการทำงาน - ทำงานแทบตาย เงินไม่พอใช้ ทำอย่างไรดี? - หางานใหม่ - ลดความต้องการให้น้อยลง อยู่กับความจริงให้มาก - บริโภคปัจจัยสี่โดยมุ่งประโยชน์ อย่ามุ่งประดับ - ทำบัญชีรายรับรายจ่าย รับมากกว่าจ่ายจึงนับว่ายอดจ่ายมากกว่ารับนับว่าแย่