ข้อคิด 10 คำคมสอนใจ นักศึกษาจบใหม่เกี่ยวกับการทำงาน

ทำงานแทบตาย เงินไม่พอใช้ ทำอย่างไรดี? - หางานใหม่ - ลดความต้องการให้น้อยลง อยู่กับความจริงให้มาก - บริโภคปัจจัยสี่โดยมุ่งประโยชน์ อย่ามุ่งประดับ - ทำบัญชีรายรับรายจ่าย รับมากกว่าจ่ายจึงนับว่ายอดจ่ายมากกว่ารับนับว่าแย่