TOEFL iBT กับ IELTS Academic ต่างกันอย่างไร ? เลือกสอบตัวไหนดี?

TOEFL iBT กับ IELTS Academic ต่างกันอย่างไร ? เลือกสอบตัวไหนดี ?

คะแนนสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ ทั้ง TOEFL และ IELTS ล้วนเป็น requirement ที่ขาดไม่ได้สำหรับใครที่กำลังเตรียมตัวศึกษาต่อในต่างประเทศ - TOEFL iBT กับ IELTS Academic
ข้อสอบ TOEFL iBT ฉบับใหม่ 2019

อัพเดตข้อสอบ TOEFL iBT ฉบับใหม่ 2019 – 1 ส.ค. 2562 เป็นต้นไป

ข้อสอบ TOEFL iBT ฉบับใหม่ 2019 เน้นยกระดับประสบการณ์ของผู้สอบที่ดีกว่า โดยรวบตึงเนื้อหาข้อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง