toefl XChange English ข้อสอบ TOEFL ข้อสอบ TOEFL iBT

อัพเดตข้อสอบ TOEFL iBT ฉบับใหม่ 2019 – 1 ส.ค. 2562 เป็นต้นไป

Home / วาไรตี้ / อัพเดตข้อสอบ TOEFL iBT ฉบับใหม่ 2019 – 1 ส.ค. 2562 เป็นต้นไป

ETS ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่า ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป ข้อสอบ TOEFL iBT จะปรับโฉมใหม่ ! เน้นยกระดับประสบการณ์ของผู้สอบที่ดีกว่า โดยรวบตึงเนื้อหาข้อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางที่สุดในโลกอย่าง TOEFL (Test of English as a Foreign Language) ให้ใช้เวลาสอบน้อยลง ลงทะเบียนสมัครสอบสะดวกขึ้น รวมไปถึงส่งผลคะแนนที่ดีที่สุด (MyBest Scores) ให้กับทางมหาวิทยาลัย โดยเลือกรายงานเฉพาะคะแนนที่สูงที่สุดในแต่ละ section ที่ผู้สอบทำได้ภายในระยะเวลาสอบ 2 ปี

ข้อสอบ TOEFL iBT ฉบับใหม่ 2019

นับว่าเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้วที่ข้อสอบ TOEFL iBT (Internet-Based Test) ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรืออัพเดตเลยหลังจากที่ได้ผ่าน major change แบบยกเครื่องใหม่ทั้งบล็อคจากเดิมที่เคยเป็น TOEFL CBT (Computer-Based Test) และเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้สอบที่ตั้งใจสอบให้ได้คะแนนสูงๆ เพื่อสมัครเข้ามหาวิทยาลัยที่ตนเองใฝ่ฝัน

ในปีนี้เองทาง ETS ได้ประกาศ minor change ในข้อสอบ TOEFL iBT ซึ่งเนื้อหากระชับมากขึ้นแต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานเดิมของ ETS โดยข้อสอบ TOEFL iBT เวอร์ชั่นใหม่นี้ มีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังนี้

ข้อสอบ TOEFL iBT ฉบับใหม่ 2019

อย่างที่เราทราบกันดีว่าข้อสอบ TOEFL iBT ถูกออกแบบมาเพื่อวัดความสามารถของผู้สอบทางด้านภาษาทั้ง 4 ทักษะ เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

โดยข้อสอบแบ่งออกเป็น 4 section ดังนี้

1. Reading Section

วัดทักษะการอ่านและความเข้าใจ เนื้อหาเชิงวิชาการ ซึ่ง Reading Section ประกอบไปด้วย บทความ 3-4 เรื่อง แต่ละเรื่องมีคำถาม 10 ข้อ ซึ่งจากเดิมมี 12-14 ข้อ หัวข้อและเนื้อหาของบทความมีความหลากหลายและมักพบเจอในหนังสือเรียนระดับมหาวิทยาลัย แต่ผู้สอบไม่จำเป็นต้องมีความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับบทความก็สามารถตอบคำถามได้ คำถามเป็นแบบ multiple-choice เกี่ยวกับ stated details, sentence restatements, vocabulary, reference, sentence insertion, summary และ overall ideas

2. Listening Section

วัดทักษะการฟังและความเข้าใจ บทสนทนาและการบรรยายเชิงวิชาการ ซึ่ง Listening Section ประกอบไปด้วย บทสนทนาของนักศึกษา 2-3 บท (มีคำถามบทละ 5 ข้อ) และ บทบรรยายหรือการอภิปรายเชิงวิชาการ 3-4 เรื่อง (มีคำถามบทละ 6 ข้อ) หัวข้อและเนื้อหาของบทบรรยายมีความหลากหลายและมักพบเจอในชั้นเรียนระดับมหาวิทยาลัย แต่ผู้สอบไม่จำเป็นต้องมีความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับเนื้อหาก็สามารถตอบคำถามได้ คำถามเป็นแบบ multiple-choice เกี่ยวกับ main ideas, details, function, stance, inferences และ overall organization

3. Speaking Section

วัดทักษะการพูดแบบอิสระ และการเชื่อมโยงเนื้อหาแบบบูรณาการ ซึ่ง Speaking Section ประกอบไปด้วย 4 tasks จำแนกออกเป็น 1 independent task และ 3 integrated tasks ตามลำดับ ซึ่งใน independent task (Task 1) ผู้สอบจะต้องตอบคำถามแบบ personal preference โดยแสดงความเห็นส่วนตัวและเหตุผลประกอบตัวเลือกของตนจากหลายๆ ทางเลือกที่โจทย์กำหนด หรือ เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของทางเลือกหนึ่งที่โจทย์กำหนดให้

2 integrated task แรก (Task 2 & 3) ผู้สอบจะได้อ่านบทความสั้นตามด้วยฟังบทบรรยาย และตอบคำถามเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่ได้อ่านและได้ฟัง และใน integrated task สุดท้าย (Task 4) ผู้จะได้ฟังบทบรรยายเชิงวิชาการ และพูดสรุปประเด็นสำคัญจากสิ่งที่ได้ฟัง

4. Writing Section

วัดทักษะการเขียนแบบอิสระ และการเชื่อมโยงเนื้อหาแบบบูรณาการ ซึ่ง Writing Section ประกอบไปด้วย 2 tasks จำแนกออกเป็น 1 integrated task และ 1 independent task ตามลำดับ ซึ่งใน integrated task ผู้สอบจะได้อ่านบทความสั้นตามด้วยฟังบทบรรยายในเรื่องเดียวกัน และเขียนสรุปประเด็นพร้อมทั้งเปรียบเทียบความสอดคล้องหรือขัดแย้งของเนื้อหาที่ได้อ่านและได้ฟัง และใน independent task ผู้สอบต้องใช้ความคิดเห็นและประสบการณ์ส่วนตัวในการเขียนบรรยายเหตุผลเกี่ยวกับหัวข้อที่โจทย์กำหนด

ทำไม ETS ถึงตัดสินใจปรับโฉม TOEFL iBT ให้สั้นลง?

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพและความน่าเชื่อถือของข้อสอบ TOEFL iBT ให้ดียิ่งขึ้นสำหรับทั้งตัวผู้สอบวัดระดับเองและมหาวิทยาลัยที่พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบ ETS จึงได้วิจัยข้อมูลเชิงลึกของผู้สอบจากทั่วทุกมุมโลกอย่างต่อเนื่องกว่า 1 ทศวรรษ และได้ข้อสรุปว่าความยาวของข้อสอบฉบับเดิมไม่ได้แปรผันโดยตรงต่อความน่าเชื่อถือของผลคะแนนที่ออกมา ดังนั้น ETS สามารถปรับข้อสอบ TOEFL iBT ฉบับใหม่ให้กระชับขึ้นได้ซึ่งนอกจากจะไม่ส่งผลกระทบต่อมาตรฐานในการวัดระดับแล้ว ยังเป็นผลดีต่อประสบการณ์ในการทำข้อสอบของผู้สมัครอีกด้วย ข้อสอบฉบับใหม่ที่สั้นลงจะช่วยลดความเหนื่อยล้า เพิ่มประสิทธิภาพ และ ยังประหยัดเวลาของผู้สอบให้การวัดระดับทั้ง 4 ทักษะใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งวันเท่านั้นเอง

คำถามไหนถูกตัดออกจาก TOEFL iBT ฉบับ 2019 บ้าง?

จากตารางที่สรุปรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในข้อสอบ TOEFL iBT ฉบับ 2019 เราจะสังเกตเห็นว่าใน Reading และ Listening Sections นั้น จำนวนคำถามและจำนวนบทความจะลดลง จึงทำให้เวลาในการทำข้อสอบใน 2 section นี้ลดลงไปจากเดิมด้วย

ทั้งนี้ ETS ยืนยันว่า รูปแบบของข้อสอบและประเภทของคำถามยังคงเหมือนเดิม แต่ความเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัดที่สุดอยู่ใน Speaking Section ซึ่งเดิมทีมี 6 Tasks จะเหลือเพียงแค่ 4 Tasks ในฉบับใหม่เท่านั้น โดย Task 1 (personal experience) และ Task 5 (campus situation; problem/solution) ในฉบับเดิมจะถูกตัดออก และ Task ที่เหลือจะถูกเรียงลำดับ 1-4 ใหม่นั่นเอง

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ส่งผลอะไรต่อการเตรียมสอบบ้าง?

ด้วยจำนวนคำถามและ Task ที่น้อยลง ผู้สอบมีโอกาสทำผิดพลาดน้อยลงเช่นเดียวกัน ดังนั้นผู้สอบจึงต้องใส่ใจในการตอบคำถามแต่ละข้อให้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้ได้คะแนนตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ นั่นหมายความว่าวินัยในการฝึกฝนและเตรียมตัวสอบ TOEFL จะมีความสำคัญมากขึ้นกว่าเดิม จุดเริ่มต้นที่ดีคือการอ่านหนังสือTest Prep ต่าง ๆ ด้วยตัวเอง ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจภาพรวมและเกิดความคุ้นเคยกับคำถามประเภทต่าง ๆ ในข้อสอบ

ดังนั้นการได้ฝึกทำข้อสอบเสมือนจริง หรือ practice test เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ผู้สอบเกิดความเคยชินกับรูปแบบของข้อสอบและมีความว่องไวมากขึ้นในการตอบคำถามอย่างถูกต้องและครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด

แต่การฝึกทำข้อสอบเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ หากเรายังไม่รู้ว่าทักษะของเราอยู่ในระดับใด โดยเฉพาะใน Speaking และ Writing Sections ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการใช้ภาษาของผู้สอบอย่างแท้จริง

ดังนั้นหัวใจหลักสำคัญในการพิชิตข้อสอบ TOEFL iBT คือการพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนอย่างมีหลักการ ด้วยเทคนิคและ pattern ที่ใช้ได้ผลกับคำถามทุกรูปแบบ และอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยคือ feedback ซึ่งอาจจะมาจากผู้ที่มีประสบการณ์สอบหรือจากเจ้าของภาษาเองโดยตรงก็ดี ล้วนมีส่วนช่วยให้เราพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนได้ถูกจุด เพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษา และเพิ่มคะแนนตามที่เราต้องการได้ในที่สุด

ข้อมูลจาก

1. www.ets.org/toefl/better_test_experience
2. หลักสูตร TOEFL iBT Intensive สถาบันสอนภาษา XChange English

บทความแนะนำ