10 Verb Collocations อัพคะแนน TOEFL Writing

10 Verb Collocations อัพคะแนน TOEFL Writing

ด้วยความ “อินดี้” ของภาษาอังกฤษที่ดิ้นได้ บวกกับความไม่สนิทกับภาษาไทยเป็นทุนเดิม จึงเป็นที่ทราบกันดีว่า “collocation” หรือ “กลุ่มคำที่มักจูงมือกันมา”
ข้อสอบ TOEFL iBT ฉบับใหม่ 2019

อัพเดตข้อสอบ TOEFL iBT ฉบับใหม่ 2019 – 1 ส.ค. 2562 เป็นต้นไป

ข้อสอบ TOEFL iBT ฉบับใหม่ 2019 เน้นยกระดับประสบการณ์ของผู้สอบที่ดีกว่า โดยรวบตึงเนื้อหาข้อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
การสอบ TOEFL

การสอบ TOEFL มีกี่แบบ แต่ละแบบคืออะไร? เอาไปใช้ทำอะไรได้บ้าง

ข้อสอบหนึ่งที่นิยมใช้กันตามหลักสากลก็คือ TOEFL การสอบ TOEFL เป็นการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ซึ่งคะแนนสอบนี้สามารถนำไปใช้ยื่นเรียนต่อได้
การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

ผลสำรวจ ประเทศที่มีทักษะภาษาอังกฤษดีที่สุด 2018 – สิงคโปร์ขึ้นอันดับ 1 ไทยตกอยู่ในระดับต่ำ!!

ผลการสำรวจชี้ ประเทศที่มีทักษะภาษาอังกฤษดีที่สุด 2018 โดยการสำรวจความสามารถด้านภาษาอักฤษ เนื่องจากในปัจจุบันมีการใช้เป็นภาษาที่ติดต่อสื่อสารกันอย่างแพร่หลาย
การสอบของเด็กไทย เกี่ยวกับการสอบเข้าเรียนต่อ ในมหาวิทยาลัยต่างๆ

เรื่องน่ารู้ การสอบของเด็กไทย เกี่ยวกับการสอบเข้าเรียนต่อ ในมหาวิทยาลัยต่างๆ

รวมมาให้แล้ว การสอบของเด็กไทย ในการสอบเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย ... ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับมหาวิทยาลัย นอกจากการสอบ 9 วิชาสามัญ, GAT/PAT และ O-NET