toefl การจัดอันดับ การสอบ IELTS การสอบ TOEIC การสอบวัดระดับภาษาอังฤษ ภาษา ภาษาอังกฤษ

ผลสำรวจ ประเทศที่มีทักษะภาษาอังกฤษดีที่สุด 2018 – สิงคโปร์ขึ้นอันดับ 1 ไทยตกอยู่ในระดับต่ำ!!

Home / วาไรตี้ / ผลสำรวจ ประเทศที่มีทักษะภาษาอังกฤษดีที่สุด 2018 – สิงคโปร์ขึ้นอันดับ 1 ไทยตกอยู่ในระดับต่ำ!!

ภาษาอักฤษ ถือได้ว่าเป็นภาษาที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในระดับสากล ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนในโลกต่างก็ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารกัน จนทำให้ภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษาที่สองที่เราจำเป็นจะต้องเรียนรู้และนำมาใช้ให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นตอนเรียน ทำงาน และใช้ในชีวิตประจำวัน

12 ประเทศที่มีทักษะภาษาอังกฤษดีที่สุด 2018

จากผลการสำรวจของ อีเอฟ เอดูเคชันเฟิสต์ (EF Education First : www.ef.co.th) เกี่ยวกับผลการจัดอันดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของประชาชากรในแต่ละประเทศจำนวน 1.3 ล้านคน จาก 88 ประเทศทั่วโลกที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก โดยได้แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และต่ำมาก ผลปรากฏว่าประเทศที่มีทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษที่อยู่ในระดับสูงมากมีทั้งหมด 12 ประเทศด้วยกัน ได้แก่

 1. สวีเดน
 2. เนเธอร์แลนด์
 3. สิงคโปร์
 4. นอร์เวย์
 5. เดนมาร์ก
 6. แอฟริกาใต้
 7. ลักเซมเบิร์ก
 8. ฟินแลนด์
 9. สโลวีเนีย
 10. เยอรมนี
 11. เบลเยียม
 12. ออสเตรีย

ประเทศที่มีทักษะภาษาอังกฤษดีที่สุด 2018

ทวีปเอเชีย

ส่วนประเทศในแถบทวีปเอเชีย ที่สามาถคว้าอันดับ 1 ของเอเชียไปได้ก็คือ ประเทศสิงคโปร์ ตามมาด้วยอันดับ 2 ประเทศฟิลิปปินส์ และอันดับ 3 ประเทศมาเลเซีย ซึ่งทั้ง 3 ประเทศได้รับผลการจัดอันดับอยู่ในระดับสูงมากและสูง และยังถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศในแถบเอเชียที่ได้อยู่ในระดับ TOP3 ของโลก คือ ประเทศสิงคโปร์

สำหรับประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 64 โดยได้ลดลงมา 11 อันดับจากปีก่อนที่อยู่ในอันดับที่ 53 เมื่อนำมาเปรียบเทียบในระดับเอเชีย ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 16 จากทั้งหมด 21 ประเทศ ซึ่งถือได้ว่า ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยยังคงอยู่ในระดับต่ำ (Low)

ทั้งนี้ ประเทศในแถบเอเชียก็ยังคงมีช่องว่างทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษที่ใหญ่ที่สุดในระดับภูมิภาค และประเทศที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษต่ำที่สุดก็คือ ประเทศอุซเบกิสถาน โดยอยู่ในอันดับที่ 86 ของโลก

ประเทศที่มีทักษะภาษาอังกฤษดีที่สุด 2018

นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่น่าสนใจจากผลการสำรวจในครั้งนี้ คือ ประเทศในยุโรปยังคงเป็นผู้นำระดับโลกทางด้านความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ โดย 8 ใน 10 อันดับเป็นประเทศจากแถบยุโรปทั้งหมด และผู้หญิงมีทักษะด้านภาษาอังกฤษดีกว่าผู้ชาย โดยความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษระหว่างสองเพศทั่วโลกเริ่มมีความแตกต่างกันมากขึ้นเรื่อย ๆ ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา

การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่เราจะต้องรู้ เพราะบางครั้งเราก็ต้องทำการทดสอบเพื่อนำมาใช้ในการเรียนต่อและทำงานด้วย มีดังต่อไปนี้

TOEFL และ IELTS

เป็นการทดสอบสำหรับบุคคลที่ต้องการเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษหรือเข้าเรียนในหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก และนำมาใช้ในการสมัครเข้าทำงานด้วย

โดยการสอบแบบ TOEFL หรือ Test of English as a Foreign Language เป็นการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของภาษาอังกฤษอเมริกัน และผลคะแนน TOEFL จะใช้ได้เป็นระยะเวลา 2 ปีเท่านั้น หลังจากนั้นถ้าต้องการคะแนนอีกก็ต้องทำการสมัครสอบใหม่อีกครั้ง การสอบแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การพูด (Speaking), การฟัง (Listening), การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) ผู้สอบสามารถเลือกได้ว่าจะสอบแบบออนไลน์หรือสอบแบบเผชิญหน้าก็ได้

ส่วนการสอบแบบ IELTS หรือ International English Language Testing System เป็นการสอบวัดระดับทางด้านภาษาที่ประกอบด้วย 4 ทักษะด้วยกัน ได้แก่ การฟัง (Listening), การพูด(Speaking), การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) เหมือนกับ TOEFL แต่การสอบ IELTS จะไม่สามารถสอบแบบออนไลน์ได้ ผู้สอบจะทำการสอบแบบเผชิญหน้าเท่านั้น และมีระยะเวลาการใช้คะแนนอยู่ที่ 2 ปีเหมือนกัน

การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

TOEIC

เป็นการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทในแถบทวีปเอเชียที่จะมีการกำหนดเอาไว้เป็นนโยบายว่าให้ผู้สมัครงานเข้าสอบ TOEIC ก่อนหรือให้พนักงานทำการทดสอบทุก ๆ สองปี เพื่อให้แน่ใจว่าระดับความสามารถภาษาอังกฤษของพนักงานอยู่ในระดับที่ดี (คะแนนสามารถใช้ได้ 2 ปีเหมือนกับ TOEFL และ IELTS)

OPI และ OPIC

เป็นการทดกสอบวัดความรู้ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วใช้สำหรับธุรกิจหรือคุณครูสอนภาษาอังกฤษก็ต้องทำการสอบเช่นกัน เพื่อใช้เป็นหลักฐานพิสูจน์ระดับความสามารถด้านทักษะการพูด โดยการสอบ OPI ผู้สอบจะต้องเข้าสอบกับผู้ดำเนินการสอบในห้อง แต่การสอบ OPIC ผู้เข้าสอบสามารถทำการทดสอบแบบออนไลน์ด้วยการตอบคำถามผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์

นี่เป็นเพียงตัวอย่างการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษเท่านั้น ซึ่งนอกจากนี้ยังการทดสอบแบบอื่น ๆ อีกที่ใช้ในการสมัครเรียนต่อหรือทำงาน เช่น การสอบ TU-GET และ CU-TEP เป็นต้น ทั้งนี้เราจะต้องดูรายละเอียดในการสมัครของแต่มหาวิทยาลัยหรือบริษัทว่าเขาต้องการคะแนนสอบแบบไหนด้วยนะจ๊ะ

ข้อมูลอ้างอิง : admissionpremium.combrandbuffet.in.thef.co.thenglishlive.ef.com

บทความที่น่าสนใจ