การจัดอันดับ นักศึกษาจบใหม่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ อาชีพทำเงิน

10 อาชีพค่าตอบแทนสูง สำหรับคนที่เรียนจบมาทางด้านภาษาอังกฤษ

Home / วาไรตี้ / 10 อาชีพค่าตอบแทนสูง สำหรับคนที่เรียนจบมาทางด้านภาษาอังกฤษ

ใครบอก…เรียนจบทางด้านสาขาวิชาภาษาอังกฤษมาแล้ว จะสามารถประกอบอาชีพได้เพียงแค่ล่ามและนักแปลเท่านั้น เพราะจริงๆ แล้วทักษะทางด้านภาษาอังกฤษยังสามารถพัฒนาตนเองให้ไปประกอบอาชีพในด้านอื่นๆ ได้อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น นักพัฒนาเว็บไซต์ ผู้จัดการด้านบัญชีฝ่ายขาย นักเขียนด้านเทคนิค และผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ฯลฯ แถมอาชีพเหล่านี้ยังมีค่าตอบแทนที่ค่อยข้างสูงมากอีกด้วย ตาม แคมปัส-สตาร์ มาดูกันเลยว่าจะมีอาชีพอะไรบ้าง ถึงเรียนจบทางด้านภาษาอังกฤษมาก็สามารถทำได้

10 อาชีพค่าตอบแทนสูง ด้านภาษาอังกฤษ

1. ผู้จัดการบัญชีฝ่ายขาย

ผู้จัดการบัญชีฝ่ายขาย (Sales account manager) เป็นอาชีพที่จะต้องรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า และจะต้องทำการหาลูกค้าใหม่ๆ ให้กับบริษัทอีกด้วย สำหรับใครที่สนใจอยากจะทำอาชีพทางด้านนี้จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ คือ มีทักษาะทางการเขียนที่ดีเยี่ยมและมีทักษะในการสื่อสารที่ดี เนื่องจากสาขาวิชาภาษาอังกฤษเรียนเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ ถือได้ว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีและมีความเหมาะสมกับงานประเภทนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งสิ่งที่เราได้เรียนรู้มานั้น จะช่วยทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ และยังรวมถึงเรื่องการวางแผนกลยุทธ์อีกด้วย

รายได้เฉลี่ย : $67,300 ต่อปี หรือประมาณ 1,970,000 บาทต่อปี

10 อาชีพค่าตอบแทนสูง

2. ผู้จัดการโครงการด้าน IT

ผู้จัดการโครงการด้าน IT (IT project manager) สำหรับการทำงานในฐานะผู้จัดโครงการทางด้าน IT นั้น เราจะต้องรู้วิธีในการวางแผนงานและกำกับกิจกรรมทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งและการอัพเกดรซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย

รายได้เฉลี่ย : $67,000 ต่อปี หรือประมาณ 1,960,000 บาทต่อปี

3. ผู้จัดการด้านข้อเสนอ

ผู้จัดการด้านข้อเสนอ (Proposal manager) จะต้องมีทักษะในการทำงานที่เป็นทีมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพราะตำแหน่งผู้จัดการด้านข้อเสนอจะมีหน้าที่ในการช่วยให้บริษัทได้รับงานใหม่ โดยจะต้องทำการประสานงานกับสมาชิก เพื่อทำการเตรียมข้อเสนอสำหรับโครงการในนามของบริษัท และจะต้องมีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษที่ดีเยี่ยมอีกด้วย

รายได้เฉลี่ย : $65,000 ต่อปี หรือประมาณ 1,900,000 บาทต่อปี

4. นักพัฒนาเว็บไซต์

นักพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ (Web developer) มีหน้าที่ในการออกแบบเว็บไซต์ พัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานมากที่สุด โดยที่เราจะต้องมีความเข้าใจอย่างเต็มที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม ภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น HTML, Java ฯลฯ ดังนั้นการที่เรามีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ เราก็สามารถมาใช้เป็นทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์ในการพัฒนาเว็บไซต์ได้

รายได้เฉลี่ย : $58,500 ต่อปี หรือประมาณ 1,712,000 บาท

5. กรรมการบริหารที่ไม่แสวงหาผลกำไร

กรรมการบริหารที่ไม่แสวงหาผลกำไร (Nonprofit executive director) มีหน้าที่ในการวางแผนกลยุทธ์และนโยบาย เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทสามารถดำเนินงานได้สำเร็จบรรลุเป้าหมาย โดยที่เราจะต้องดูแลงานด้านการเงินของบริษัท มีหน้าที่ในการเขียนขอเงินทุนบริษัทเพื่อนำไปดำเนินกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับชุมชน ประเทศ และโลก ดังนั้นหลักสูตรภาษาอังกฤษจึงเป็นตัวช่วยที่ทำให้เรามีพื้นฐานที่ดีและสร้างความยืดหยุ่นในการทำงานได้เป็นอย่างดี 

รายได้เฉลี่ย : $55,200 ต่อปี หรือประมาณ 1,616,000 บาทต่อปี

6. ผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์

ผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล (HR: Human Resources Generalist) เป็นผู้จะต้องดำเนินงานทางด้านทรัพยากรมนุษย์ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการคัดสรรหาบุคลากร การดูแลเรื่องความสัมพันธ์ของพนักงานทุกคนในบริษัท เงินเดือน การฝึกอบรม และยังรวมถึงการบริหารงานในโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคลอีกด้วย ดังนั้นทักษะทางด้านภาษาอังกฤษจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเมื่อเราจะต้องทำการอธิบายถึงนโยบายต่างๆ ให้เหล่าพนักงานได้ฟังกัน

รายได้เฉลี่ย : $54,000 ต่อปี หรือประมาณ 1,581,000 บาทต่อปี

10 อาชีพค่าตอบแทนสูง

7. ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด (Marketing director) จะต้องเป็นคนที่มีความคิดที่ดีและรู้จักสนับสนุนผู้อื่นด้วย สำหรับหน้าที่หลักๆ ของตำแหน่งงานนี้จะต้องทำการวางแผนและประสานงานด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ทักษะที่สำคัญของผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดที่ควรมีก็คือ ความรู้ทางด้านการตลาด การขาย การโฆษณา และการส่งเสริมการขาย 

รายได้เฉลี่ย : $53,200 ต่อปี หรือประมาณ 1,557,000 บาทต่อปี

8. บรรณาธิการด้านการจัดการ

บรรณาธิการด้านการจัดการ (Managing editor) มีหน้าที่ในการดำเนินงานประจำวันของแผนกข่าว หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และสถานีโทรทัศน์ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการแก้ไขเนื้อหาให้มีคความเหมาะสม น่าอ่าน อีกด้วย

รายได้เฉลี่ย : $53,000 ต่อปี หรือประมาณ 1,551,000 บาทต่อปี

9. ผู้จัดการฝ่ายการสื่อสารการตลาด

ผู้จัดการฝ่ายการสื่อสารการตลาด (Marketing communications manager) จะทำหน้าที่สร้างการสื่อสารให้มีความน่าสนใจ กระชับ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัท และยังรวมไปถึงหน้าที่ในการประสานงาน การจัดงานแถลงข่าว และดูแลเนื้อหาบนเว็บไซต์ออนไลน์ การพัฒนากเชิงกลยุทธ์ กิจกรรมส่งเสริมการขาย

รายได้เฉลี่ย : $50,500 ต่อปี หรือประมาณ 1,478,000 บาทต่อปี

10. นักเขียนด้านเทคนิค

นักเขียนด้านเทคนิค (Technical writer) มีหน้าที่ในการจัดทำคู่มือการเรียนการสอนและเอกสารสนับสนุนด้านอื่นๆ เพื่อให้ทำข้อมูลที่มีความซับซ้อนในเชิงเทคนิค กลายเป็นข้อมูลที่ใครๆ ก็สามารถอ่านเข้าใจได้

รายได้เฉลี่ย : $49,100 ต่อปี หรือประมาณ 1,237,000 บาทต่อปี

บทความที่น่าสนใจ

ข้อมูลจาก : www.businessinsider.com