Webometrics การจัดอันดับ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

สุดยอด! มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับ Webometrics Ranking January 2018

Home / ข่าวการศึกษา / สุดยอด! มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับ Webometrics Ranking January 2018

มาถึงอีกหนึ่งการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก Webometrics Ranking of World Universities หรือ Ranking Web of World Universities เป็นเว็บไซต์การจัดอันดับจากประเทศสเปน ของ Cybermetrics Lab หรือ Internet Lab ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยในสังกัด The Centre for Scientific Information and Documentation (CINDOC) สภาวิจัยแห่งชาติ (Spanish National Research Council – CSIC) ที่ได้ทำการสำรวจและจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากทั่วโลกในด้านคุณภาพวิชาการ และด้านอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะทำการจัดอันดับทั้งหมด 2 ครั้งด้วยกันใน 1 ปี ได้แก่ เดือนมกราคมและเดือนกรกฏาคม

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก 2018

ล่าสุด!! Webometrics ได้ทำการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ปี 2018 ประจำเดือนมกราคม ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว “Webometrics Ranking January 2018” เผยแพร่ผ่านทางเว็่บไซต์ : www.webometrics.info โดยมีหลักการจัดอันดับคือ วัดผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ออกมาทางอินเทอร์เน็ตนอกจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ลงในวรสารหรืออื่นๆ วัดความสามารถในการเป็น “มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university)” 

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

เกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับ มีดังต่อไปนี้

  1. PRESENCE 5 % = จำนวนการแสดงผลของ webdomain หลักของสถาบันการศึกษา ซึ่งจะรวมถึงโดเมนย่อยทั้งหมด : สืบค้นได้จาก Google
  2. VISIBILITY 50 % = จำนวนการมองเห็นครือข่ายภายนอกที่มีต้นกำเนิดย้อนกลับไปยังสถาบันการศึกษาหน้าเว็บ : สืบค้นได้จาก Ahrefs, Majestic
  3. TRANSPARENCY (OR OPENNESS) 10 % = จำนวนการอ้างอิงจากนักเขียนยอดนิยมตามแหล่งที่มา ดูการจัดอันดับใส่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม : สืบค้นได้จาก Google Scholar, Citations, Citations
  4. EXCELLENCE 35% = จำนวนบทความวิชาการและการอ้างอิงบทความทางวิชาการ : สืบค้นได้จาก Scimago

10 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ปี 2018

10 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ปี 2018 

10 อันดับ (แรก) มหาวิทยาลัยไทยที่ติดอันดับ ได้แก่

อันดับ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล อยู่ในอันดับ 548 ของโลก

อันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อยู่ในอันดับ 568 ของโลก

อันดับ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อยู่ในอันดับ 746 ของโลก

อันดับ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อยู่ในอันดับ 751 ของโลก

อันดับ 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อยู่ในอันดับ 752 ของโลก

อันดับ 6 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่ในอันดับ 1068 ของโลก

อันดับ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อยู่ในอันดับ 1072 ของโลก

อันดับ 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อยู่ในอันดับ 1093 ของโลก

อันดับ 9 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อยู่ในอันดับ 1156 ของโลก

อันดับ 10 มหาวิทยาลัยนเรศวร อยู่ในอันดับ 1327 ของโลก

ส่วนมหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฏ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ก็ยังคงสามารถรักษาแชมป์เอาไว้ได้ 8 สมัยด้วยกัน อยู่ในอันดับ 23 ของประเทศ โดยได้ขยับขึ้นมาจากอันดับ 26 และอยู่ในอันดับ 3438 ของโลก อันดับรองลงมาก็คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อยู่ในอันดับ 34 ของประเทศ และอยู่ในอันดับ 4089 ของโลก ส่วนในอันดับที่ 37 ของประเทศตกเป็นของและอยู่ในอันดับ 4685 ของโลก ตามลำดับ

มหาวิทยาลัยในกลุ่มเทคโนโลยีราชมงคล : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ก็ยังสามารถครองอันดับ 1 อยู่ที่ 29 ของประเทศ และอยู่ในอันดับ 3819 ของโลก รองลงมาก็คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อยู่ในอันดับที่ 33 ของประเทศ และอยู่ในอันดับ 4083 ของโลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อยู่ในอันดับ 38 ของประเทศ และอันดับ 4895 ของโลก ตามลำดับ

และมหาวิทยาลัยในกลุ่มเอกชน : มหาวิทยาลัยรังสิต ขึ้นแท่นอันดับ 1 ของกลุ่ม อยู่ในอันดับที่ 19 ของประเทศ และอยู่ในอันดับ 3099 ของโลก รองลงมาก็คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อยู่ในอันดับ 20 ของประเทศและอันดับที่ 3258 ของโลก ส่วนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อยู่ในอันดับที่ 21 ของประเทศ และอยู่ในอันดับ 3309 ของโลก ตามลำดับ

มหาวิทยาลัยไทยที่ติดอันดับประจำปี 2018

มหาวิทยาลัยไทยที่ติดอันดับประจำปี 2018 
มหาวิทยาลัยไทยที่ติดอันดับประจำปี 2018 (1)
มหาวิทยาลัยไทยที่ติดอันดับประจำปี 2018 
มหาวิทยาลัยไทยที่ติดอันดับประจำปี 2018 (2)
มหาวิทยาลัยไทยที่ติดอันดับประจำปี 2018 
มหาวิทยาลัยไทยที่ติดอันดับประจำปี 2018 (3)

บทความที่น่าสนใจ

อ้างอิงจาก : www.webometrics.info
ภาพจาก IG : @rangsituniversity, FB : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาFreshy มหาวิทยาลัยมหิดลวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี