นศ. คณะจิตรกรรมฯ ศิลปากร ร่วมใจกันวาดภาพในหลวง รัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 กลุ่มนักศึกษาจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ม.ศิลปากร ร่วมแรงร่วมใจกันวาดภาพบนผนังอาคาร