พูดจริง พูดตรง! กับสไตล์การใช้ชีวิตในมหา’ลัยของ “แฟรงค์-เนติวิทย์”

หลายคนคงเคยได้ยินชื่อ แฟรงค์-เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล ประธานนิสิตจุฬาฯ คนใหม่ จากประเด็นที่เป็นข่าวดังในแง่ต่างๆ แต่น้อยคนนักจะรู้จักเขาในเรื่องการใช้ชีวิตในมหา'ลัย กับมุมมองตัวตนที่แท้จริงของเด็กหนุ่มคนนี้