5 เคล็ดลับการทำงาน

5 เคล็ดลับการทำงาน – การจัดลำดับความสำคัญของงาน ไม่ให้งานตกค้าง

ควรจัดลำดับความสำคัญของงานทุกครั้ง ที่มีงานเข้ามาใหม่ งานไหน "เร่งด่วน" คือสำคัญที่สุด แล้วค่อยๆ จัดการงาน 5 เคล็ดลับการทำงาน