เทคนิคการสร้าง Career Path ให้กับตัวเอง - ออกแบบความสำเร็จในเส้นทางอาชีพ

เทคนิคการสร้าง Career Path ให้กับตัวเอง ออกแบบความสำเร็จในเส้นทางอาชีพ

การกำหนดและตั้งเป้าหมายของตัวเอง เมื่อเข้าสู่วัยทำงาน การก้าวไปให้ถึงเป้าหมายที่ตัวเองกำหนดไว้ มีแนวทางในการเจริญเติบโตในสายงานที่ตัวเองเลือกนั้นต้องทำอย่างไร แล้วสิ่งที่เราเลือกที่จะทำ เทคนิคการสร้าง Career Path ให้กับตัวเอง

จุดเริ่มต้นความสำเร็จ ที่ได้มากกว่าคำว่าชัยชนะ จาก 3 เยาวชนคุณภาพต่อมุมมอง WorldSkills

การแข่งขันทำให้ได้พบปะเพื่อนๆ ต่างชาติที่อยู่ในสายอาชีพเดียวกันแล้ว ได้รู้จักวางแผนและทำตามแผนที่วางไว้ ที่สำคัญยังได้เห็นเทคนิคของชาติอื่นและนำมาปรับใช้ได้ด้วย