ดูเป็นคนไร้มารยาท! 5 ข้อความไม่ควรใช้คุยแชท เวลาดีลงาน

แทนที่จะได้ความสำเร็จกับกลายเป็นการสร้างศัตรู แนะนำ 5 ข้อความไม่ควรใช้คุยแชท เวลาดีลงาน เพราะจะทำให้ดูเป็นคนไร้มารยาท