ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เชิญชวนน้องๆ เข้าค่ายติวสถาปัตย์ ฟรี

กิจกรรมสำหรับน้องๆ ที่สนใจการวาดภาพหรือต้องการค้นหาตัวเอง กับค่ายติว DREAM CHASER เป็นกิจกรรมสันทนาการแทรกพื้นฐานสถาปัตย์ต่างๆ ได้แก่ ดรออิ้งพื้นฐานสีน้ำและการเขียนแบบเบื้องต้น