คู่มือเตรียมความพร้อม เพื่อเป็นพีอาร์มือโปร - 8 ทักษะสำคัญ

8 ทักษะสำคัญ คู่มือเตรียมความพร้อม เพื่อเป็นพีอาร์มือโปร

สื่อสารมวลชน เป็นอาชีพที่ใครหลายคนอยากทำ แต่หากแตกแขนงลงไปอย่างละเอียดจะพบว่า ภายใต้คำว่าสื่อสารมวลชน มีหลายอาชีพที่ครอบคลุมอยู่ หนึ่งในนั้น คือ “งานประชาสัมพันธ์” 8 ทักษะสำคัญ