จุ้ย-จิระ นักศึกษาเจ้าของแบรนด์ “.ONCE” ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา

“.ONCE” แบรนด์คุณภาพที่ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา ของ จุ้ย-จิระ ชนะบริบูรณ์ชัย นักศึกษาปี 2 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ ม.กรุงเทพ ที่ผลิตมาเพื่อช่วยสังคมโดยเฉพาะ