อัพเดทภาพ ชมพูพันธุ์ทิพย์ KU กำแพงแสน 2561 (การคาดการณ์+สถานการณ์บานจริง)

ดอกชมพูพันธุ์ทิพย์เริ่มบาน วันที่ 3 มีนาคม 2561 , บานสวยงาม วันที่ 5-9 มีนาคม 2561 การคาดเคลื่อน +2 วัน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ // จาก ทีมวิจัยชมพูพันธุ์ทิพย์ ภาควิชาพืชสวน

มุมไหนก็สวย ฤดูดอกบาน สวยสะพรั่งทั่วกำแพงแสน | ชมพูพันธุ์ทิพย์

ทั้งชื่อเสียงที่โด่งดังของ ชมพูพันธุ์ทิพย์ ที่ผลิดอกบานสะพรั่งแล้ว ยังมีเหลืองปรีดียาธร สีเหลืองอร่าม จนถึง ต้นตะแบก ลีลาวดี รวมถึงเฟื่องฟ้า