ภาพ ชมพูพันธุ์ทิพย์ KU กำแพงแสน 2561

ภาพ ชมพูพันธุ์ทิพย์ KU กำแพงแสน 2561 (การคาดการณ์+สถานการณ์บานจริง)

ภาพ ชมพูพันธุ์ทิพย์ KU กำแพงแสน 2561 บานสวยงาม วันที่ 5-9 มีนาคม 2561 การคาดเคลื่อน +2 วัน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ // จาก ทีมวิจัยชมพูพันธุ์ทิพย์ ภาควิชาพืชสวน
ดอกไม้หลากพันธุ์บานสะพรั่ง

ดอกไม้หลากพันธุ์บานสะพรั่ง ม.เกษตร กำแพงแสน – มุมไหนก็สวย

ดอกไม้หลากพันธุ์บานสะพรั่ง ม.เกษตร กำแพงแสน ทั้งชื่อเสียงที่โด่งดังของ ชมพูพันธุ์ทิพย์ ที่ผลิดอกบานสะพรั่งแล้ว ยังมีเหลืองปรีดียาธร สีเหลืองอร่าม