จุดเริ่มต้นความสำเร็จ ที่ได้มากกว่าคำว่าชัยชนะ จาก 3 เยาวชนคุณภาพต่อมุมมอง WorldSkills

การแข่งขันทำให้ได้พบปะเพื่อนๆ ต่างชาติที่อยู่ในสายอาชีพเดียวกันแล้ว ได้รู้จักวางแผนและทำตามแผนที่วางไว้ ที่สำคัญยังได้เห็นเทคนิคของชาติอื่นและนำมาปรับใช้ได้ด้วย