3R รีบูตทักษะยุคดิจิทัล

3R รีบูตทักษะยุคดิจิทัล การเริ่มใหม่เพื่อพัฒนาทักษะ – หลักการ 3 อาร์ (The 3 Rs)

การเริ่มใหม่เพื่อพัฒนาทักษะ - หลักการ 3 อาร์ (The 3 Rs) การเริ่มใหม่ (Renew), การปรับทักษะใหม่ (Reskill), การจัดสรรบุคลากรใหม่ (Redeploy)
คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น จับมือภาคธุรกิจดิจิทัล

คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น จับมือภาคธุรกิจดิจิทัล ร่วมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ 3 หน่วยงาน ด้านดิจิทัล เพื่อจัดทำองค์ความรู้ ที่นักศึกษาควรรู้ และทักษะที่ควรมี
นิเทศศาสตร์คณะในฝัน หรือ หลักสูตรตกงาน

นิเทศศาสตร์คณะในฝัน หรือจะเป็น หลักสูตรตกงาน ? เมื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากขึ้น

นิเทศศาสตร์คณะในฝัน หรือ หลักสูตรตกงาน ถือได้ว่าเป็นคำถามที่น่าสนใจมาก เพราะในปัจจุบันคณะนิเทศศาสตร์กำลังเผชิญกับปัญหาจากเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว