5 ข้อบอกได้ว่าคุณเป็นเด็กเต็กสุดขอบ! จากรุ่นพี่มะตูม-เจมส์ ถาปัด SPU

5 ข้อที่บอกได้ว่าคุณเป็นเด็กเต็กสุดขอบ! เรื่องราวไลฟ์สไตล์การเรียนสุดติสท์จากรุ่นพี่มะตูม-เจมส์ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม