ม.มหิดล ยอดใช้ถุงพลาสติกลดลงกว่า 90% ใน 2 ปี

ตอกย้ำความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ! ม.มหิดล ยอดใช้ถุงพลาสติกลดลงกว่า 90% ใน 2 ปี

หลังเปิดตัวโครงการ “มหิดล Reduce & Reuse ถุงพลาสติก” มาเกือบ 2 ปี ตอกย้ำโมเดลลดใช้ถุงพลาสติกอย่างได้ผล เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อนำถุงผ้ามาเองหรือเลือกบริจาคค่าถุงพลาสติกใหม่ในราคา 2 บาท หรือใช้ถุงพลาสติก reuse ส่งผลให้ยอดการใช้ถุงพลาสติกลดลงถึง 90 เปอร์เซ็นต์ หรือลดการใช้ถุงพลาสติกได้เกือบถึง 2 ล้านใบต่อปี