เลือกเรียนในสิ่งที่ชอบ หรือ เลือกคณะที่หางานง่ายรายได้ดี

เลือกเรียนในสิ่งที่ชอบ หรือ เลือกคณะที่หางานง่ายรายได้ดี แบบไหนดีกว่ากัน ?

สำรวจจากนักศึกษาฮาร์วาร์ด ถึง 1500 คน โดยใช้เวลาศึกษาทำวิจัยถึง 10 ปี และก็ได้คำตอบว่า - เลือกเรียนในสิ่งที่ชอบ หรือ เลือกคณะที่หางานง่ายรายได้ดี