ทุนรัฐบาลเกาหลี

ทุนรัฐบาลเกาหลี ประจำปี 2562 มาแล้ว! ใครสนใจสมัครด่วนก่อนวันที่ 8 มี.ค 62 นี้

ทุนรัฐบาลเกาหลี (Global Korea Scholarship - GKS) จะให้กับผู้ที่สนใจมาเรียนต่อในรับดับปริญญาโท และเอก ณ ประเทศเกาหลีใต้ ในสถาบันที่มีชื่อเสียงของเกาหลี