ทุนแข่งขัน ของธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน ประเภท ทุนแข่งขัน ของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป