ธนาคารแห่งประเทศไทย ฝึกงาน

อยากฝึกงานที่ ธ.แห่งประเทศไทย ต้องทำยังไง? ขั้นตอนการเข้าฝึกงาน

Home / วาไรตี้ / อยากฝึกงานที่ ธ.แห่งประเทศไทย ต้องทำยังไง? ขั้นตอนการเข้าฝึกงาน

สำหรับน้องๆ ที่สนใจในอาชีพงานธนาคารกลาง หรือการเงินการธนาคาร การได้เข้าฝึกงานเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงจะถือเป็นอีกหนทางที่น้องๆ จะได้ประสบการณ์และได้เรียนรู้การทำงานก่อนได้เข้าสู่สนามทำงานจริง วันนี้ Campus-star ขอนำรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าฝึกงานธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ มาให้น้องๆ ได้อ่านเตรียมตัวกันไว้สำหรับคนที่สนใจ

อยากฝึกงานที่ ธ.แห่งประเทศไทย ต้องทำยังไง?

ธนาคารแห่งประเทศไทย  หรือ ธปท. เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงาน  เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้การทำงาน เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ และเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีสำหรับการเข้าสู่ชีวิตการทำงานสู่อาชีพในอนาคตให้สำหรับน้องๆ ที่สนใจในงานด้านนี้ โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกด้วยนะคะ นักศึกษาที่ผ่านโครงการนอกจากจะประสบการณ์และความรู้แล้ว ยังได้ค่าตอบแทนด้วยนะคะ

คุณสมบัติเบื้องต้น

ผู้ที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีที่ 3 (หลัีกสูตร 4 ปี) หรือ ปีที่ 2 (หลักสูตร 3 ปี)
– เกรดเฉลี่ยสะสม ·4 ภาคการศึกษา ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 3.00

​ผู้ที่ศึกษาใน ระดับปริญญาโท
– 1 ภาคการศึกษาขึ้นไป เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 3.3

ผู้ที่ศึกษาในระดับ ปริญญาเอก
– ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยสะสม

**โดยทุกระดับการศึกษาต้องเป็น สัญชาติ ​ไทย

สาขาวิชาที่เปิดรับฝึกงาน :​ เศรษฐศาสตร์, การเงินการธนาคาร, บริหารธุรกิจ, การบัญชี, สถิติ, คณิตศาสตร์, วิศวกรรม, คอมพิวเตอร์, กฎหมาย, ทรัพยากรมนุษย์, บรรณารักษ์หรือสารสนเทศ, นิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี/วัสดุศาสตร์/ภาพถ่ายการพิมพ์, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, ​หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสมในแต่ละปี

*** ได้ค่าตอบแทน วันละ 350 บาท (เฉพาะวันที่มาทำงาน)

ประเภทการขอเข้าฝึกงาน ช่วงเวลาฝึกงานและกำหนดการรับสมัคร

1. ฝึกงานในระหว่างปิดภาคการศึกษา : ระยะเวลาการฝึกงานอย่างน้อย 2 เดือน หรือ 8 สัปดาห์

​ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร ​เดือนมีนาคม – เมษายน ปีปัจจุบัน

ช่วงเวลาฝึกงาน ช่วงเดือนสิงหาคม- ธันวาคม ปีปัจจุบัน

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร เดือนกรกฏาคม – สิงหาคม ปีปัจจุบัน

ช่วงเวลาฝึกงาน ช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม ปีถัดไป

​–
ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร เดือนตุลาคม -พฤศจิกายน ปีปัจจุบัน

ช่วงเวลาฝึกงาน เดือนมิถุนายน- กรกฎาคม ปีถัดไป

2. ฝึกงานสหกิจศึกษา : ฝึกงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการจบการศึกษา​ ระยะเวลาขึ้นอยู่กับหลักสูตร

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร ​เดือนมีนาคม – เมษายน ปีปัจจุบัน

ช่วงเวลาฝึกงาน เดือนสิงหาคม- ธันวาคม ปีปัจจุบัน

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร เดือนกรกฏาคม – สิงหาคม ปีปัจจุบัน

ช่วงเวลาฝึกงานเดือนมกราคม – พฤษภาคม ปีถัดไป

*ขั้นตอนการคัดเลือกนักศึกษาฝึกงาน ธปท. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับนักศึกษาฝึกงาน จำนวนจำกัด ตามความเหมาะสม
สอดคล้องกับลักษณะงานของ ธปท. และความพร้อมของ ธปท. โดยการฝึกงานทุกช่วงเวลาสามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ที่นี่ >> คลิก

บทความที่เกี่ยวข้อง