ฝึกงาน สหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา VS การฝึกงาน | เปรียบเทียบความแตกต่าง

Home / ข่าวการศึกษา / สหกิจศึกษา VS การฝึกงาน | เปรียบเทียบความแตกต่าง

หลายๆ คนสงสัยว่าสหกิจศึกษาคืออะไร เหมือนกับการฝึกงานไหม จริงๆ แล้วสหกิจศึกษาคือความร่วมมือระหว่างองค์กร และ มหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาจะมีโอกาสได้เข้าไปฝึกงานกับองค์กร และระยะเวลาที่ทำงานกับองค์กรจะนานกว่านักศึกษาฝึกงานทั่วไป จะว่าคล้ายก็คล้าย แต่ก็มีความแตกต่างอยู่มาก จะมีอะไรบ้างต้องมาลองอ่านกันจ้า

สหกิจศึกษา VS การฝึกงาน เปรียบเทียบความแตกต่าง

รูปแบบของการสมัคร

สหกิจศึกษา : นักศึกษาต้องยื่นเรซูเม่ และยื่นใบสมัครต่อองค์กรที่จะเลือกเข้าไปปฏิบัติสหกิจ มีการสอบสัมภาษณ์ด้วย และการคัดเลือกจะขึ้นอยู่กับองค์กร ถ้านักศึกษาไม่ผ่านการคัดเลือกจะต้องหาองค์กรอื่นแทน

ฝึกงาน : ส่วนใหญ่มักไม่มีการยื่นใบสมัครและสัมภาษณ์ แต่องค์กรจะพิจารณาจากหนังสือ/จดหมายขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกงานจากมหาวิทยาลัย แต่บางมหาวิทยาลัยจะมีการคัดเลือกนักศึกษาก่อนส่งหนังสือ/จดหมายขอความอนุเคราะห์ให้องค์กร โดยให้นักศึกษายื่นใบสมัคร, เรซูเม่ และมีการสัมภาษณ์ เพื่อคัดกรองนักศึกษาก่อน แต่นักศึกษาก็สามารถสมัครและยื่นเอกสารต่างๆ เพื่อขอฝึกงานได้โดยตรงกับองค์กร

คุณสมบัติของนักศึกษา

สหกิจศึกษา : นักศึกษาจะต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมหาวิทยาลัยจะใช้เกรดเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกด้วย ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยจะกำหนดเกรดขั้นต่ำแตกต่างกันไป แต่ส่วนใหญ่นักศึกษาจะต้องมีเกรดขั้นต่ำอย่างน้อย 2.00 และ เป็นนักศึกษาปีที่ 3 หรือ 4

ฝึกงาน : นักศึกษาต้องมีจำนวนหน่วยกิตตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด บางองค์กรอาจจะกำหนดเกรดขั้นต่ำเพื่อที่จะรับนักศึกษาเข้าทำงาน

ลักษณะการทำงาน

สหกิจศึกษา : นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงเป็นหลัก (Work-based learning) หรือ โครงงานพิเศษ (Project) เช่น การปรับปรุง หรือการเพิ่มประสิทธิภาพ หรือการแก้ปัญหาของกระบวนการทำงาน

ฝึกงาน : การทำงาน ขอบเขตของงาน และประสบการณ์ต่างๆ ที่นักศึกษาจะได้รับ ขึ้นอยู่กับองค์กรเป็นหลัก ซึ่งในแต่ละองค์กรจะมีวิธีการทำงานที่แตกต่างกัน

การฝึกงาน

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

สหกิจศึกษา : นักศึกษาต้องฝึกงานไม่น้อยกว่า 1 เทอม หรือ 16 สัปดาห์ แต่อาจจะมากกว่านั้น แล้วแต่มหาวิทยาลัยกำหนดนะจ๊ะ

ฝึกงาน : นักศึกษาจะฝึกงานในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน (ปลายเดือนพฤษภาคม-ต้นเดือนสิงหาคม) นักศึกษาจะฝึกงาน 1 เดือน 2 เดือน แล้วแต่มหาวิทยาลัยกำหนด

ค่าตอบแทน

สหกิจศึกษา : นักศึกษาสหกิจศึกษาส่วนใหญ่จะได้รับค่าตอบแทน หรือสวัสดิการอื่นๆ ตามความเหมาะสมจากองค์กรที่เข้าทำงาน

ฝึกงาน : นักศึกษาฝึกงานอาจจะได้รับค่าตอบแทน หรืออาจจะไม่ได้รับค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับข้อกำหนดขององค์กรนั้นๆ

ขอบคุณข้อมูลจาก : co-op.surat.psu.ac.th

บทความแนะนำ :