ทุนการศึกษา ทุนรัฐบาล

ทุนรัฐบาล UIS ประจำปี 2562 เปิดรับสมัครแล้ว! มีงานรองรับทันทีหลังเรียนจบ

Home / ข่าวการศึกษา / ทุนรัฐบาล UIS ประจำปี 2562 เปิดรับสมัครแล้ว! มีงานรองรับทันทีหลังเรียนจบ

ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง ที่กำลังศึกษาอยู่ ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (Undergraduate Intelligence Scholarship Program : UIS) เป็นทุนรัฐบาลที่แจกให้กับนักศึกษา ผู้กำลังเรียนอยู่ในระดับปริญญาตรี

ทุนรัฐบาล UIS ประจำปี 2562 เปิดรับสมัครแล้ว!

ทุน UIS เป็นทุนที่จัดขึ้นเพื่อหากำลังคนที่มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาทำงานราชการ เพื่อพัฒนาประเทศ ซึ่งทุนนี้จะแจกให้กับนักศึกษา ที่เรียนชั้นปีสุดท้ายในระดับปริญญาตรี ซึ่งผู้ที่รับทุนจบมาแล้ว ก็จะได้เข้าทำงานที่หน่วยงานของภาครัฐทันทีหลังเรียนจบ และหลังจากนี้ก็ยังได้โอกาสเรียนต่อปริญญาโท เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ดีขึ้นอีกด้วย

รายระเอียดทุน

จะแบ่งทุนที่ได้รับเป็น 2 ระยะ โดยในระยะแรกจะเป็นทุนที่ให้ค่าเล่าเรียนในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 เป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งจบปีนั้นผู้รับทุนก็การศึกษาพอดี และทุนในระยะที่ 2 จะได้รับหลังจากที่เข้าทำงานราชการชดใช้ทุน เป็นระยะเวลา 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้ทุน

ซึ่งทุนในระยะที่ 2 นี้เป็นทุนที่ให้เพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท จะเป็นมหาวิทยาลัยในประเทศ หรือต่างประเทศก็ได้ เงื่อนไขผูกมัดทุนนี้คือกลับมาแล้ว จะต้องทำงานใช้ทุนเป็นระยะเวลา 2 เท่าของที่ใช้ทุนไปเรียน

จำนวนทุนที่ให้

ทั้งหมด 50 ทุนจาก 34 หน่วยงานราชการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

มีผลการเรียนรวมทุกภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 3.00 และต้องเรียนอยู่ในคณะ หรือสาขาดังต่อไปนี้

 • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • วิทยาศาสตร์กายภาพ
 • คณิตศาสตร์และสถิติ
 • คอมพิวเตอร์
 • สารสนเทศศาสตร์
 • เกษตรศาสตร์
 • วิทยาการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
 • วิทยาศาสตร์การแพทย์
 • สาธารณสุขศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • กายภาพบำบัด
 • การแพทย์แผนไทย
 • ทันตแพทยศาสตร์
 • กายอุปกรณ์ศาสตร์
 • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • เทคโนโลยีการผลิตพืช
 • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
 • เทคโนโลยีการพิมพ์
 • เทคโนโลยีชีวภาพ
 • เทคโนโลยีคมนาคม
 • เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาใด วิชาหนึ่งทางจิตวิทยาคลินิก

วิธีการสมัครทุน

สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ uis.ocsc.go.th 

จากนั้นก็จะมีการสอบแข่งเพื่อชิงทุน ด้วยการสอบข้อเขียน (วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ) ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนก็จะต้องถูกเรียกสัมภาษณ์ต่อ เมื่อผ่านทุกบททดสอบแล้วถึงจะได้ทุน

ระยะเวลาในการสมัครทุน

9 พฤศจิกายน – 27 ธันวาคม 2561

**หากอยากรู้รายระเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปอ่านได้ที่ เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.

ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.

บทความแนะนำ