ค่าครองชีพ ค่าเล่าเรียน ทุนการศึกษา ประเทศออสเตรเลีย เรียนต่อต่างประเทศ

แนะนำ 8 ทุนการศึกษาเจ๋ง ๆ จาก ออสเตรเลีย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

Home / ข่าวการศึกษา / แนะนำ 8 ทุนการศึกษาเจ๋ง ๆ จาก ออสเตรเลีย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ถือได้ว่า “ออสเตรีเลีย” เป็นอีกหนึ่งประเทศที่นักเรียน นักศึกษาชาวไทยหลายคนสนใจที่จะเข้าไปเรียนต่อที่นี่กันเป็นจำนวนมาก และรู้ไหมว่าที่นี่ก็ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติในแต่ละปีการศึกษาเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นในระดับปริญญาตรี โท และเอก

แนะนำ 8 ทุนการศึกษาเจ๋ง ๆ จาก ออสเตรเลีย

ซึ่งในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็ได้คัดเลือก 8 ทุนการศึกษาที่ได้รับความสนใจจากนักศึกษาต่างชาติมาให้เพื่อน ๆ ได้ลองดูกันด้วย เพื่อใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่าง ๆ กันได้เลย

1. Australia Awards Scholarships

สำหรับ Australia Awards Scholarships หรือที่ทุกคนอาจจะรู้จักกันในชื่อ Australian Development Scholarships : ADS เป็นทุกการศึกษาที่มอบให้ในระยะยาว โดย Department of Foreign Affairs and Trade ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่มาจากประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศที่ตั้งอยู่ในแถบเอเชียแปซิฟิก เพื่อเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยของประเทศออสเตรเลียที่เข้าร่วมโครงการ และ Technical and Further Education : TAFE

มูลค่าทุนการศึกษาประกอบด้วย : ค่าเล่าเรียน ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าที่พัก (ในช่วงที่กำลังศึกษาอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย) ค่าครองชีพ (CLE) และค่ารักษาพยาบาลสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ฯลฯ

ดูรายละเอียดทุนการศึกษา : คลิกที่นี่

ทุนการศึกษา ออสเตรเลีย

2. Endeavour Postgraduate Scholarship Awards

Endeavour Postgraduate Scholarship Awards เป็นโครงการที่ให้การสนับสนุนทางการเงินอย่างเต็มรูปแบบสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท และเอก ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรหรืองานวิจัยในสาขาวิชาใด ๆ ที่ประเทศออสเตรเลีย

มูลค่าทุนการศึกษาประกอบด้วย : ค่าเล่าเรียน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายรายเดือน ประกันสุขภาพและการเดินทาง

ดูรายละเอียดทุนการศึกษา : คลิกที่นี่

3. International Postgraduate Research Scholarships

สำหรับโครงการ International Postgraduate Research Scholarships : IPRS เป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาต่างชาติได้เข้ามาเรียนต่อในระดับปริญญาโทที่ประเทศออสเตรเลีย รวมถึงด้านประสบการณ์ต่าง ๆ ที่จะได้รับเมื่อเข้ามาเรียนต่อในสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านการวิจัยของออสเตรเลียอีกด้วย

มูลค่าทุนการศึกษาประกอบด้วย : มอบทุนการศึกษาระยะเวลา 2 ปี สำหรับระดับปริญญาโท หรือ 3 ปี สำหรับระดับปริญญาเอกในการทำงานวิจัย ซึ่งจะคลอบคุลมทั้งค่าเล่าเรียน และค่ารักษาพยาบาล

ดูรายละเอียดทุนการศึกษา : คลิกที่นี่

4. University of Sydney International Research Scholarships

University of Sydney International Research Scholarships : USydIS เป็นทุนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ต้องเรียนต่อทางด้านการวิจัยในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยของประเทศออสเตรเลีย

มูลค่าทุนการศึกษาประกอบด้วย : ค่าเล่าเรียน ค่าครองชีวิต 3 ปี หรือาจจะมีการขยายระยะเวลาในการขอรับทุนอีก 1 ภาคการศึกษา สำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาเอก

ดูรายละเอียดทุนการศึกษา : คลิกที่นี่

5. Macquarie University International Scholarships

Macquarie Vice-Chancellor’s International Scholarships เป็นการจัดมอบทุนการศึกษาที่ช่วยลดค่าเรียนจำนวนหนึ่งสำหรับนักศึกษาที่มีศักยภาพโดดเด่น เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ที่ Macquarie University North Ryde

มูลค่าทุนการศึกษาประกอบด้วย : ทุนการศึกษามูลค่า 10,000 เหรียญออสเตรเลีย หรือประมาณ 239,000 บาท

ดูรายละเอียดทุนการศึกษา : คลิกที่นี่

ทุนการศึกษา ออสเตรเลีย

6. Melbourne Research Scholarships

Melbourne Research Scholarships : MRS ก่อตั้งขึ้นโดย University of Melbourne เป็นการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาด้านการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

มูลค่าทุนการศึกษาประกอบด้วย : โดยทั่วไปแล้วจะคลอบคลุมค่าครองชีพ การย้ายที่อยู่ ค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย การลาคลอด การเลี้ยงดูบุตร (ส่วนนักศึกษาต่างชาติจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมอย่างเต็มรูปแบบและมีค่าประกันสุขภาพให้อีกด้วย)

ดูรายละเอียดทุนการศึกษา : คลิกที่นี่

7. Adelaide Scholarships International

Adelaide Scholarships International : ASI เป็นทุนการศึกษาจาก University of Adelaide ที่จะมอบทุนให้กับทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการดึงดูดนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากต่างประเทศที่มีศักยภาพเข้ามาศึกษาต่อที่นี่

มูลค่าทุนการศึกษาประกอบด้วย : คลอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพรายปี และค่าประกันสุขภาพ

ดูรายละเอียดทุนการศึกษา : คลิกที่นี่

8. Flinders International Postgraduate Scholarships

Flinders International Postgraduate Research Scholarships : FIPRS เป็นทุนการศึกษาจาก Flinders University ที่ทำการมอบทุนการศึกษาให้สำหรับผู้สมัครที่มีศักยภาพที่ดี เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

มูลค่าทุนการศึกษาประกอบด้วย : ค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ค่าครองชีพ ค่าที่พัก ค่าย้ายถิ่นฐาน และค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

ดูรายละเอียดทุนการศึกษา : คลิกที่นี่

บทความที่น่าสนใจ

Written by : Toey

ที่มา : www.scholarship.in.th, www.scholars4dev.com