ค่าครองชีพ ค่าเล่าเรียน ประเทศออสเตรเลีย เรียนต่อต่างประเทศ

เช็คกันให้ดี งบประมาณที่จะต้องใช้เมื่อเดินทางไปเรียนต่อที่ ประเทศออสเตรเลีย

Home / ข่าวการศึกษา / เช็คกันให้ดี งบประมาณที่จะต้องใช้เมื่อเดินทางไปเรียนต่อที่ ประเทศออสเตรเลีย

ออสเตรเลีย ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศยอดฮิตสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเดินทางไปเรียนต่อมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยในปี 2017 ที่ผ่านมา ได้มีนักเรียน-นักศึกษาต่างชาติเดินทางเข้าไปศึกษาต่อมากกว่า 48,000 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 15% ด้วยกัน ฟังแบบนี้แล้วเราอาจจะคิดว่าที่นี่ต้องมีค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายต่างๆ ถูกแน่นอน ผู้คนถึงได้นิยมเดินทางไปเรียนต่อที่นี่ แต่ความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลย!!

สรุปค่าใช้จ่ายการเรียนต่อที่ ออสเตรเลีย

ซึ่งจากค่าเฉลี่ยแล้ว นักเรียน-นักศึกษาหนึ่งคนจะต้องเตรียมเงินราวๆ AU$ 19,830 หรือประมาณ 500,000 บาท ต่อปี สำหรับค่าครองชีพตามข้อกำหนเในการขอวีซ่านักเรียน ในขณะที่ค่าเล่าเรียนจะขึ้นอยู่กับเมืองที่เราเลือกไปอาศัย คณะ และหลักสูตรที่เลือกเรียนต่อ สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้

ค่าเล่าเรียนและค่าลงทะเบียน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

  • ปริญญาตรี : AU$ 29,235 ต่อปี หรือประมาณ 737,000 บาทต่อปี
  • ปริญญาโท : AU$ 20,000 – 37,000 หรือประมาณ 500,000 – 933,000 บาทต่อปี
  • ปริญญาเอก : AU$ 14,000 – 37,000 หรือประมาณ 350,000 – 933,000 บาทต่อปี

ทั้งนี้ ตัวเลขเหล่านี้ยังไม่ได้รวมถึงหลักสูตรที่มีค่าเล่าเรียนสูง เช่น ทางด้านสัตวแพทย์ หรือสาขาทางการแพทย์ ซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นกว่าคณะ/หลักสูตรอื่นๆ ฯลฯ สำหรับค่าเล่าเรียนในแต่ละระดับชั้นไม่ได้คำนวณด้วยหน่วยปีทั้งหมด แต่ละหน่วยจะขึ้นอยู่กับวงเงินค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา เช่น

เช็คกันให้ดี งบประมาณที่จะต้องใช้เมื่อเดินทางไปเรียนต่อที่ ประเทศออสเตรเลีย

มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย

มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (Australian National University – ANU) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1946 (พ.ศ. 2503) ตั้งอยู่ ณ กรุงแคนเบอร์รา เมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียมีความโดดเด่นในด้านการวิจัยเป็นหลัก และถูกจัดให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศออสเตรเลีย พร้อมทั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียยังเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำ 8 แห่งของออสเตรเลีย (Group of Eight), สมาคมมหาวิทยาลัยภาคพื้นแปซิฟิก (Association of Pacific Rim Universities) และพันธมิตรมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยระหว่างประเทศ (International Alliance of Research Universities) อีกด้วย

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังได้รับการจัดอันดับในหัวข้อ QS World University Ranking 2018 อีกด้วย โดยอยู่ในอันดับที่ 20 ของโลก ซึ่งมีสาขาวิชาที่ถูกจัดอันดับให้อยู่ใน 20 อันดับสูงสุดของโลกเป็นจำนวนมาก ได้แก่ รัฐศาสตร์ การบริหารและนโยบายสังคม ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การศึกษาการพัฒนา มานุษยวิทยา โบราณคดี วิทยาศาสตร์พื้นพิภพและวิทยาศาสตร์ทางทะเล ประวัติศาสตร์ นิติศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์และสรีรศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมศาสตร์และการจัดการ สำหรับค่าเล่าเรียนของที่นี่ได้ถูกแบ่งออกเป็นระดับชั้น ดังนี้

ระดับปริญญาตรี

  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มีตั้งแต่ค่าธรรมเนียม AU$ 32,640 หรือประมาณ 809,969 บาท
  • ส่วนหลักสูตรวิทยาศาสตร์หรือด้านการแพทย์ จะอยู่ที่ตั้งแต่ AU$ 43,632 หรือประมาณ 1,082,738 บาท

ระดับปริญญาโท

  • ค่าธรรมเนียมรายปีจะเริ่มต้นที่ AU$ 32,640 – 43,632 หรือประมาณ 823,000 – 1.1 ล้านบาท

ระดับปริญญาเอก

  • ส่วนใหญ่แล้วมีราคาใกล้เคียงกันโดยค่าธรรมเนียม จะเริ่มต้นที่ AU$ 39,024 หรือประมาณ 984,000 บาท (ในหลักสูตรทั่วไป)
  • ส่วนในหลักสูตรแพทยศาสตร์และศัลยศาสตร์ จะเริ่มต้นที่ AU$ 72,480 หรือประมาณ 1,828,000 บาท

** ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าบริการนักศึกษาและสิ่งอำนวยสะดวกต่างๆ จะมีค่าใช้จ่ายไม่เกิน AU$ 294 หรือประมาณ 7,416 บาท

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในแต่ละที่อาจจะมีความแตกต่างกันออกไป ในบางมหาวิทยาลัยอาจจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากส่วนที่เป็นค่าเล่าเรียน ดังนั้นก่อนที่เราจะทำการสมัครก็ต้องทำการตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดให้ดีเสียก่อน พร้อมทั้งยังจะต้องวางแผนการเงินให้ดีอีกด้วย

บทความที่น่าสนใจ

ข้อมูลและภาพ : www.studymove.comwww.wegointer.comwww.topuniversities.com,
http://industryresearchcompany.blogspot.com