ค่าครองชีพ ค่าเล่าเรียน ทุนการศึกษา ประเทศออสเตรเลีย เรียนต่อต่างประเทศ

ห้ามพลาด! 2 เรื่องน่ารู้ ก่อนไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลีย | ค่าเล่าเรียน + ค่าครองชีพ

Home / ข่าวการศึกษา / ห้ามพลาด! 2 เรื่องน่ารู้ ก่อนไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลีย | ค่าเล่าเรียน + ค่าครองชีพ

ออสเตรเลีย ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ได้รับความนิยมจากนักศึกษาทั่วโลกที่เลือกจะเดินทางไปศึกษาต่อทั้งในระดับมัธยมศึกษา ปริญญาตรี โท และเอก เนื่องจากเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร และยังเป็นประเทศที่มีบรรยากาศดีน่าเรียนมากๆ ประกอบกับมาตรฐานทางด้านการศึกษาที่มีคุณภาพอยู่ในระดับนานาชาติ อีกด้วย

รู้ก่อนไปเรียนต่อ ประเทศออสเตรเลีย

สำหรับรูปแบบการศึกษาของประเทศออสเตรเลียถูกกำหนดจากรัฐบาลกลางของประเทศ มีวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าการศึกษาในระดับต่างๆ มีความสัมพันธ์กันอย่างไร ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษาทุกคน ไม่ว่าจะเป็นชาวออสเตรเลียและชาวต่างชาติ ซึ่งระบบการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้

1. ระดับอนุบาลหรือวัยก่อนเข้าเรียน ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เป็นการศึกษาภาคบังคับเพื่อศึกษาต่อในสายสามัญศึกษา ระดับอุดมศึกษา หรืออาชีวศึกษา

2. อาชีวศึกษาและการฝึกอบรม เพื่อฝึกอบรมให้นักศึกษามีความพร้อมในการเข้าทำงานในบริษัท และภาคอุตสาหกรรมต่างๆ

3. การศึกษาระดับอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย) เพื่อเตรียมความเป็นมืออาชีพ และพัฒนาความเป็นปัญญาชน

4. หลักสูตรการศึกษาพื้นฐานเพื่อเตรียมให้นักศึกษาต่างชาติมีความพร้อมในการศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศออสเตรเลีย

5. หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (ELICOS) เพื่อเพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาต่างชาติเพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรการศึกษาต่างๆ

โดยเราจะสังเกตได้ว่าในปัจจุบันได้มีนักศึกษาต่างชาตินิยมเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง (อ้างอิง : จากผลการสำรวจในเดือนมีนาคม ปี 2017) ซึ่งมีจำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ไปศึกษาต่อในคณะต่างๆ ของประเทศออสเตรเลียมากถึง 480,000 คน โดยมากกว่าปีที่ผ่านๆ มาถึง 15% เลยทีเดียว และในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็ได้รวบรวมข้อมูลน่ารู้ เกี่ยวกับค่าครองชีพและค่าเล่าเรียน สำหรับน้องๆ ที่ต้องการเดินทางไปศึกต่อในระดับมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรี โท และเอก มาฝากกันค่ะ

 ประเทศออสเตรเลีย
ภาพจาก : http://www.bluecatscreenplay.com/

ค่าเล่าเรียน : นักศึกษาต่างชาติ

ค่าเล่าเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาตรี อยู่ที่ AU$29,235 ต่อปี หรือประมาณ 760,000 บาท ในขณะที่ทางรัฐบาลของประเทศออสเตรเลียได้มีการสนับสนุนทุนการศึกษา หรือเงินค่าเล่าเรียนให้แก่นักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาโทและเอก ดังนี้

ทุนสนับสนุนระดับปริญญาโท มีมูลค่าอยู่ที่ AU$20,000 ต่อปี หรือประมาณ 520,000 บาท ถึง AU$37,000 ต่อปี หรือประมาณ 970,000 บาท

ทุนสนับสนุนระดับปริญญาเอก มีมูลค่าอยู่ที่ AU$14,000 ต่อปี หรือประมาณ 360,000 บาท ถึง AU$37,000 ต่อปี หรือประมาณ 970,000 บาท

ซึ่งทุนการศึกษาในส่วนนี้จะไม่ครอบคลุมถึงหลักสูตรเฉพาะทางบางคณะ/สาขาวิชา เช่น หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ หรือแพทยศาสตร์ เนื่องจากสาขาวิชาเหล่านี้จะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีค่อนข้างสูง เป็นต้น

** หมายเหตุ สำหรับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทและเอก ประเทศออสเตรเลีย จะคิดเป็นรายบุคคล โดยนักศึกษาแต่ละคนจะได้รับทุนหรือวงเงินค่าเล่าเรียนที่แตกต่างกันออกไป

โดยที่มหาวิทยาลัยบางแห่งในออสเตรเลียได้มีการประกาศค่าธรรมเนียมในการเข้าศึกษาต่อออกมาอย่างชัดเจน เช่น มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (Australian National University หรือ ANU) มหาวิทยาลัยที่ถูกจัดอันดับให้เป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพอันดับที่ 20 ของโลก จาก QS World University Rankings® 2018 ค่าใช้จ่ายรายปีของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีค่าธรรมเนียมในสาขาวิชาศิลปศาสตร์ (บางสาขาวิชา) อยู่ที่ AU$32,640 ต่อปี หรือประมาณ 850,000 บาท และค่าเล่าเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์อยู่ที่ AU$43,632 ต่อปี หรือประมาณ 1,100,000 บาท

ส่วนระดับปริญญาโท มีค่าธรรมเนียมรายปีเริ่มต้นที่ AU$32,640 ต่อปี หรือประมาณ 850,000 บาท ไปจนถึง AU$43,632 ต่อปี หรือประมาณ 1,100,000 บาท และในระดับปริญญาเอกจะมีมูลค่าอยู่ที่ AU$39,024 ต่อปี ประมาณ 1,000,000 บาท เป็นต้น

** หมายเหตุ นอกจากนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาที่จำเป็นจะต้องจ่ายด้วยก็คือ ค่าบริการการศึกษาและค่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่มีค่าใช้จ่ายสูงสุดอยู่ที่ประมาณ AU$294 ในปี 2017 แต่ทั้งนี้ก็ไม่ใช่ทุกมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเหล่านี้

 ประเทศออสเตรเลีย
ภาพจาก : http://pathwaytoaus.com/

ค่าครองชีพ : สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

อย่างที่เราทราบกันดีว่า ก่อนที่เราจะสามารถเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศได้นั้น เราจะทำการพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่าสามารถใช้ชีวิตที่นั่นได้ โดยจะต้องทำการยื่นหลักฐานเป็นรายละเอียดเงินในบัญชีจำนวน AU$19,830 หรือประมาณ 520,000 บาท แต่ถ้าเรามีคู่สมรสจะต้องมีการเพิ่มเงินในบัญชีอีก AU$6,940 หรือประมาณ 180,000 บาท) และในกรณีที่ต้องการพาบุตรไปด้วยจะต้องมีเงินในบัญชีเพิ่มขึ้นอีก AU$2,970 หรือประมาณ 78,000 บาท) ต่อเด็ก 1 คน

พร้อมทั้งนี้ เรายังจะต้องมีหลักฐานแสดงค่าตั๋วเครื่องบิน เพื่อให้แน่ใจว่าน้องๆ มีตั๋วเครื่องบินไป-กลับประเทศได้จริง ในส่วนของตัวเองและครอบครัว ซึ่งถ้าบุตรต้องเดินทางไปเรียนต่อที่นั่นด้วย เราก็ต้องมีค่าเล่าเรียนสำหรับบุตรของชาวต่างชาติด้วยอยู่ที่ AU$8,000 ต่อปี สำหรับค่าเล่าเรียนของเด็กอายุ 5-18 ปี

ถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายที่ได้กล่าวมานั้นจะค่อนข้างสูง แต่ถ้าเราพักอยู่ในหอของมหาวิทยาลัยก็จะสามารถช่วยประหยัดเงินได้เยอะเลยทีเดียว ซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพียง AU$85 หรือประมาณ 2,200 บาท ถึง U$440 หรือประมาณ 10,000 บาท ต่อสัปดาห์เท่านั้น และนี่ก็คือค่าใช้จ่ายรายสัปดาห์อื่นๆ ที่เราควรจะรู้เอาไว้

– ค่าอาหารประมาณ AU$80 หรือประมาณ 2,100 บาท ถึง AU$280 หรือประมาณ 7,300 บาท

– ค่ารถไฟฟ้าประมาณ AU$35 หรือประมาณ 900 บาท ถึง AU$140 หรือประมาณ 3,600 บาท

– ค่าโทรศัพท์และค่าอินเทอร์เน็ตประมาณ AU$20 หรือประมาณ 500 บาท ถึง AU$55 หรือประมาณ 1,400 บาท

– ค่ารถโดยสารสาธารณะประมาณ AU$15 หรือประมาณ 390 บาท ถึง AU$55 หรือประมาณ 1,400 บาท

– ค่านันทนาการอื่นๆ อีกประมาณ AU$80 หรือประมาณ 2,000 บาท ถึง AU$150 หรือประมาณ 3,900 บาท

** ทั้งนี้ รวมค่าใช้จ่ายขั้นต่ำจะอยู่ประมาณ AU$311 หรือประมาณ 8,000 บาท ต่อรายสัปดาห์

มหาวิทยาลัยส่วนมากในประเทศออสเตรเลียจะมีการแสดงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับค่าครองชีพในการศึกษาต่ออยู่ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เช่น Royal Melbourne Institute of Technology ได้มีการจัดทำคู่มือที่มีเรียกว่า Shopping Smarter ไว้สำหรับนักศึกษา เพื่อที่จะช่วยทำให้นักศึกษาสามารถค้นหาแหล่งขายสินค้าลดราคาได้ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีอาจจะมีจำนวนเงินที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นเราควรที่จะศึกษารายละเอียดให้ดีเสียก่อนตัดสินใจที่จะเดินทางไปเรียนต่อและศึกษาถึงความคุ้มค่าของการไปเรียนให้ได้มากที่สุดด้วย…

VDO : แนวทางการศึกษา เตรียมเด็กไทยพร้อมรับอนาคต

บทความที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงข้อมูลและภาพจาก : www.topuniversities.comwww.wegointer.comwww.studyinaustralia.gov.au,
www.bic.moe.go.thwww.border.gov.auwww.studymove.comwww.anu.edu.au,
www.bluecatscreenplay.comhttp://studyaustralia.onlinehttp://pathwaytoaus.com