University of Leicester ทุนการศึกษา นักเรียนต่างชาติ เรียนต่อต่างประเทศ

6 ทุนการศึกษา ด้านพิพิธภัณฑ์ สำหรับนักเรียนต่างชาติ University of Leicester อังกฤษ 2018

Home / ข่าวการศึกษา / 6 ทุนการศึกษา ด้านพิพิธภัณฑ์ สำหรับนักเรียนต่างชาติ University of Leicester อังกฤษ 2018

สถาบันการศึกษาด้านพิพิธภัณฑ์ ที่ มหาวิทยาลัย Leicester เปิดรับทุนการศึกษาที่หลากหลายสำหรับปี 2018 ในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประกาศนียบัตร หรือหลักสูตรปริญญาโท ที่เริ่มต้นการศึกษาในฤดูใบไม้ร่วง ปี 2018 | Museum Studies University of Leicester

6 ทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนต่างชาติ

วัตถุประสงค์ของทุนการศึกษานี้คือ การดำเนินการในเชิงบวก เพื่อสนับสนุนให้บุคคลในสหราชอาณาจักร ที่มีพื้นฐานจากการมีส่วนร่วมในการพิจารณางานด้านพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ ได้สมัครและเข้าร่วมการศึกษาเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์กับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Leicester เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐที่ตั้งอยู่ในเมือง Leicester ประเทศอังกฤษ วิทยาเขตหลักตั้งอยู่ทางตอนใต้ของใจกลางเมืองติดกับ Victoria Park

ทุนการศึกษา

– ทุนการศึกษามีจำนวน 6 ทุน
– ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินสนับสนุน 3,000 ปอนด์ต่อทุน (ประมาณ 130,100 บาท)

* หมายเหตุ :

– ทุนการศึกษา 2 ทุนจะมีให้สำหรับผู้สมัครทุกราย
– ทุนการศึกษาอีก 4 ทุนจะเปิดให้ผู้สมัครในสหราชอาณาจักร จากบริบทที่ไม่ได้แสดงในภาคพิพิธภัณฑ์ของสหราชอาณาจักร

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา

– ทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประกาศนียบัตร หรือหลักสูตรปริญญาโท ที่เริ่มต้นการศึกษาในฤดูใบไม้ร่วง ปี 2018 ในสาขาการศึกษาพิพิธภัณฑ์

คุณสมบัติผู้สมัคร

– ผู้สมัครในสหราชอาณาจักรและนานาชาติสามารถสมัครได้

– ผู้สมัครต้องกำลังสมัครเข้าเรียนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประกาศนยบัตรหรือหลักสูตรปริญญาโท กับสถาบันการศึกษาด้านพิพิธภัณฑ์

– ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในสหราชอาณาจักรและไม่คิดค่าธรรมเนียมอัตราค่าบริการระหว่างประเทศ

– ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีเงินทุนเอง ผู้สมัครที่ได้รับทุนสนับสนุนจากนายจ้างหรือโครงการอื่นๆ จะไม่ได้รับการคัดเลือก (นักเรียนที่ประสงค์จะออกเงินกู้ สามารถสมัครทุนการศึกษาได้)

– ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ความหลากหลายอย่างน้อยหนึ่งข้อ

วิธีการสมัคร : ในการสมัครทุนการศึกษานี้ คุณต้องกรอกใบสมัครหลักสูตรของคุณก่อนจึงจะยื่นใบสมัครทุนการศึกษา

หมดเขตรับสมัคร : 30 มิถุนายน 2018

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม

แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์Diversity Scholarships application form

เว็บไซต์ของทุนการศึกษา https://www2.le.ac.uk
Facebook : UniofLeicester

Museum Studies
University of Leicester
Museum Studies Building
19 University Road
Leicester LE1 7RF