มาดู! งานธีสิส เด็กสถาปัตย์ฯ ป.ตรี มหาลัยโตเกียว

การพรีเซนต์ธีสิสที่นี่ ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้พรีเซนต์ มาดู! งานธีสิส เด็กสถาปัตย์ฯ ป.ตรี มหาลัยโตเกียว - แตกต่างจากไทยหรือเปล่า?