AIRPORTELs ธุรกิจบริการรับฝากส่งสัมภาระรูปแบบใหม่ - เด่น-เด่นพิพัฒน์

AIRPORTELs ธุรกิจบริการรับฝากส่งสัมภาระรูปแบบใหม่ – เด่น-เด่นพิพัฒน์

เด่น-เด่นพิพัฒน์ ใจตรง นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE) ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ กับธุรกิจ AIRPORTELs ธุรกิจบริการรับฝากส่งสัมภาระรูปแบบใหม่