แบบจำลองการทำนายค่าฝุ่น PM2.5 นักเรียน วมว. คว้ารางวัลเหรียญทอง เวทีนานาชาติ

แบบจำลองการทำนายค่าฝุ่น PM2.5 นักเรียน วมว. คว้ารางวัลเหรียญทอง เวทีนานาชาติ

ดีหรือไม่หากสามารถพยากรณ์ค่าฝุ่น PM2.5 ในแต่ละวันในพื้นที่ต่างๆ ได้ จุดเริ่มต้นไอเดียผลงานแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม แบบจำลองการทำนายค่าฝุ่น PM2.5
การประกวดโครงงานนักวิทย์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18

เปิดรับแล้ว การประกวดโครงงานนักวิทย์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 : YSC 2016

เปิดโอกาสให้ ม. 2-6 หรือเทียบเท่า ส่งผลงาน การประกวดโครงงานนักวิทย์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 ชิงทุน ดูงานที่อเมริกา