กว่าจะเป็นพีอาร์หนุ่มหล่อสาวสวย เทคนิคการเรียนในแบบสายป่าน-บุ๊ค นิเทศฯ ม.สวนดุสิต

พีอาร์นักศึกษาหนุ่มหล่อสาวสวยหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การเรียนระนอง 2 รุ่นพี่ปี 4 สายป่าน-กัลยรัตน์ มีรักษ์ และบุ๊ค-ศุภณัฏฐ์ ผลอินทร์หอม กับเทคนิคการเรียนสายนิเทศในหลากหลายสาขา