เปิดมุมดีต่อใจ! 2 นักเรียนนายเรืออากาศ กับเป้าหมายให้กองทัพเดินด้วยธรรม | ธรรมสู่เยาวชน

อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย หรือ ชนะตนนั่นแลดีกว่า เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจสำหรับบุคคลที่จะประกอบอาชีพทหาร ที่จะต้องเอาชนะใจตนเองให้ได้ ก่อนที่จะเอาชนะข้าศึกศัตรู

ชื่นชม ‘น้องไบรท์’ นักเรียนไทย บินผาดแผลงในงานจบการศึกษา “นักเรียนนายเรืออากาศสหรัฐฯ”

นักเรียนนายเรืออากาศไทย "กรวิชญ์พงศ์ สุนทรนิธิกุล" ได้รับทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ US Air Force Academy เขามีความสามารถได้คว้ารางวัลชนะเลิศบินผาดแผลง 2 ปีซ้อน...