เป็นเรื่องเลย! นักเรียนไต้หวัน จัดขบวนพาเหรดเลียนแบบนาซี ผอ.รับผิดชอบลาออก

นักเรียนไต้หวันพากันจัดขบวนพาเหรดแต่งกายเลียนแบบนาซี และทำป้ายสัญลักษณ์เดินในขบวน เป็นเหตุทำให้ตัวแทนอิสราเอลออกมาประณาม