นักเรียนไต้หวัน จัดขบวนพาเหรดเลียนแบบนาซี

เป็นเรื่องเลย! นักเรียนไต้หวัน จัดขบวนพาเหรดเลียนแบบนาซี ผอ.รับผิดชอบลาออก

นักเรียนไต้หวัน จัดขบวนพาเหรดเลียนแบบนาซี และทำป้ายสัญลักษณ์เดินในขบวน เป็นเหตุทำให้ตัวแทนอิสราเอลออกมาประณาม