สพฐ.ลุยต่อ ขยายโรงเรียนนำร่อง ‘ลดเวลาเรียน’ อีก 15,000 แห่งทั่วประเทศ

ปีที่แล้ว โรงเรียนในสังกัด สพฐ.นำร่อง ลดเวลาเรียน กว่า 3,800 ในปี2559 นี้จะขยายโรงเรียนนำร่อง อีก 15,000 โรงเรียน