การศึกษา นโยบาย ลดเวลาเรียน โรงเรียน

สพฐ.ลุยต่อ ขยายโรงเรียนนำร่อง ‘ลดเวลาเรียน’ อีก 15,000 แห่งทั่วประเทศ

Home / ข่าวการศึกษา / สพฐ.ลุยต่อ ขยายโรงเรียนนำร่อง ‘ลดเวลาเรียน’ อีก 15,000 แห่งทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 21 มกราคม นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่าหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เริ่มดำเนินการตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เมื่อภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยมีโรงเรียนในสังกัด สพฐ.นำร่องกว่า 3,800 โรงเรียนนั้น ในปีการศึกษา 2559 สพฐ.จะขยายผลเพิ่มขึ้นอีก 15,000 โรงเรียน

สพฐ.ลุยต่อ ขยายโรงเรียนนำร่อง ‘ลดเวลาเรียน’ อีก 15,000 แห่งทั่วประเทศ

สพฐ.ลุยต่อ ขยายโรงเรียนนำร่อง’ลดเวลาเรียน’อีก 15,000 แห่งทั่วประเทศ

ซึ่งในการประชุมผู้บริหาร สพฐ.เมื่อเร็วๆ นี้ ได้สั่งการให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปสำรวจโรงเรียนคู่ขนานว่ามีโรงเรียนที่ พร้อมจะเข้าร่วมโครงการเพิ่มอีกกี่แห่ง พร้อมทั้งให้ส่งหนังสือเวียนแจ้งรับสมัครไปยังทุกโรงเรียน ว่าโรงเรียนไหนที่มีความพร้อมก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ในปีการศึกษา 2559 แต่หากมีจำนวนมากเกินกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ ก็จะคัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมมากกว่าก่อน

เลขาธิการกพฐ. กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ สพฐ.ยังได้เตรียมจัดอบรมทีมสมาร์ทเทรนเนอร์ให้มีจำนวนมากขึ้น เพื่อรองรับการขยายผลโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยจะเน้นไปที่กลุ่มผู้บริหาร ได้แก่ ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการ/รองผอ.โรงเรียน ที่รับผิดชอบงานด้านการนิเทศ เพราะเป็นกลุ่มสำคัญที่ต้องเข้าใจนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ สพฐ.ไม่ได้นิ่งนอนใจในกรณีที่มีผู้ปกครองกังวลว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กจะลดลง โดยในวันที่ 28 มกราคมนี้ จะมีการประชุมซักซ้อมความเข้าใจกับผู้บริหารโรงเรียนนำร่อง โดยจะเชิญรัฐมนตรีว่าการ ศธ.มอบนโยบาย

 

ที่มาจาก: http://www.matichon.co.th/news/8310