สวยเก่ง คำแพง นายฮ้อยทมิฬ บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 เกรดเฉลี่ย 3.52

น้ำหวาน กรรณาภรณ์ หรือ คำแพง นายฮ้อยทมิฬ มีความสามารถพิเศษด้านการรำนาฏศิลป์ไทย ดีกรีบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1