น่าลองมาก “น้ำไร้ขวด” Ooho บรรจุในเยื่อใส ไร้สี ไร้กลิ่น | ผลงานนักศึกษา Imperial College London

น้ำดื่มบรรจุในภาชนะทรงกลม หรือที่เรียกว่า บรรจุอยู่ในเนื้อเยื่อใส ไร้สี ไร้กลิ่น สามารถกินเข้าไปพร้อมกับน้ำก็ได้ หรือ จะคายทิ้งก็ไม่เป็นปัญหา