"ยุ่น-นฤมล" กับแบรนด์รองเท้า YOONTWENTYTWO

“ยุ่น-นฤมล” กับแบรนด์รองเท้า YOONTWENTYTWO ตอบโจทย์โดนใจนักศึกษา

ยุ่น-นฤมล อาภาภรณ์ เจ้าของแบรนด์รองเท้า YOONTWENTYTWO ที่มุ่งมั่นทำธุรกิจตั้งแต่เริ่มเรียนอยู่ปี 1 ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ลองผิดลองถูก จนปัจจุบันมีดีไซน์ที่ตอบโจทย์โดนใจนักศึกษา