บอม-ฑิชากร

รับปริญญาแล้ว! บอม-ฑิชากร ลูกสาวคนเก่งของ นก-ฉัตรชัย นก-สินจัย

รวมภาพบรรยากาศแห่งความชื่นมื่นของครอบครัวเปล่งพานิช ลูกสาวคนกลาง บอม-ฑิชากร รับปริญญาถึง 2 ใบ ในหลักสูตร BFA