คำสอนของพ่อ (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ถึงบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คำสอนของพ่อ (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ถึงบัณฑิต ม.แม่โจ้

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 252