เซอร์ เรียบ เก๋ในแบบ บีน-นภสร นักร้องสาวค่าย Boxx Music : คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

ตามไปส่องแฟชั่นเซอร์ เรียบ เก๋ ที่คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ สไตล์ บีน-นภสร ชัยพรเรืองเดช นักร้องสาวค่าย Boxx Music ในเครือ Muzik Move