TCAS66 - ปฏิทินสอบ TGAT/TPAT 2566 และ A-LEVEL แยกสอบ 2 ช่วง

TCAS66 – เช็กปฏิทินสอบ TGAT/TPAT 2566 และ A-LEVEL รายละเอียดทั้งหมด

TCAS66 ปฏิทินสอบ TGAT/TPAT , A-LEVEL หลังจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) แถลงเปลี่ยนระบบ TCAS ปี 2566 ปรับรายวิชาสอบไม่ให้ซ้ำซ้อน