ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ และประกวดเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้

เทศบาลนครนนทบุรี ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วม ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ และประกวดเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้จนถึง วันที่ 29 มิ.ย.58