สืบสานตำนานเกษตร (ประเพณีดำนา) ความภูมิใจของชาว ม.เกษตร กำแพงแสน

กิจกรรมสุดสร้างสรรค์!! ม.เกษตร กำแพงแสน จัดโครงการ สืบสานตำนานเกษตร (ประเพณีดำนา) หวังให้เด็กเรียนรู้การดำนา และกระชับความสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง