ยกเลิกประเมินแบบเก่า ใช้ระบบออนไลน์ลดภาระเอกสาร

ยกเลิกประเมินแบบเก่า ใช้ระบบออนไลน์ลดภาระเอกสาร

คุณครูมีเฮ! เมื่อรัฐบาล สั่ง สมศ. ยกเลิกประเมินแบบเก่า ใช้ระบบออนไลน์ลดภาระเอกสาร ในปี 2558 ต้องไปพัฒนาโรงเรียนกลุ่มนี้