เปิดโลกกว้างไปกับ เว็บไซต์อ่านหนังสือออนไลน์ (E-book) ฟรี

สำหรับคนที่ไม่ต้องการออกจากบ้านไปหาหนังสืออ่าน ตอนนี้คุณสามารถอ่านหนังสือเป็นร้อยๆ เล่มจากที่บ้านได้ โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ชื่อว่า E-Book